cro-webbanalys-funnel

En ökad konverteringsgrad från 2% till 3% innebär 50% högre omsättning varje år

2 av 100 besökare på en hemsida eller e-handel blir i snitt kunder eller leads. Resterande 98 försvinner till konkurrenter eller köper inte alls. Bland de övriga 98 är i snitt 10 som faktiskt skulle kunna bli kunder, om de fick ditt erbjudande presenterat precis som de föredrar och inte stöter på några konstigheter.

Vi jobbar med att så många som möjligt blir kunder. Har du 2 av 100 som blir kunder idag, och vi övertygar en tredje, har du ökat din försäljning med hela 50%.

Konvertering kan det handla om att genomföra ett köpta kontakt, anmäla sig till nyhetsbrev etc. Eftersom arbetet med konverteringsoptimering handlar om att förbättra konverteringsgraden kan man förenklat säga att processen består av områdena analys, test och mätning. Utgångsläget är ofta att man har en viss trafikmängd, där bedömningen görs att konverteringsgraden går att förbättra.